god header

آموزش دوربین مدار بستهhicam

انواع لنزها

به طور كلي لنزها با استاندارد مشخصي براي دوربينهاي مختلف ساخته ميشوند. ولي لنزهاي اختصاصي هر طبقه از دوربينها نيز خود شامل گروههاي مختلفي از لنزها ميشوند.

lenz

عمدهترين وجه تمايز لنزها در هر طبقه، فاصلة كانوني آنهاست كه از اين نظر ميتوان لنزها را به سه گروه تقسيم كرد.

1- لنزهاي وايد (زاويه باز -كوتاه)

2- لنزهاي نرمال (استاندارد - عادي)

3- لنزهاي تله (زاويه بسته - بلند)

lenzcctv lenzlenz cctv

الف) لنزهاي نرمال

اين لنزها در حد وسط لنزهاي وايد (كوتاه) و لنزهاي تله (بلند) قرار گرفتهاند. فاصلة تشكيل CCD كانوني لنز نرمال هر دوربين حدوداً برابر قطر تصويري است كه روي ميدهد. بر اين اساس اين لنزها تصوير را تحت زاويهاي حدود 53 درجه (شبيه چشم ثبت ميكنند. از اينرو تصويري كه اين لنزها از مناظر و اجسام ارائه CCD انسان) روي ميدهند به آنچه كه چشم انسان ميبيند بسيار نزديك است؛ به همين دليل هم آنها را لنزهاي نرمال يا عادي مينامند. گفتيم لنز نرمال، لنز استاندارد هر دوربين محسوب ميشود. به اين ترتيب شناسايي لنز استاندارد هر دوربين كار سادهاي است، چرا كه كادر هر دوربين و در نتيجه قطر تصوير آن مشخص است. CCD

ب) لنز وايد

لنزهاي وايد يا زاويه باز لنزهايي هستند كه فاصلة كانوني فاصلة كانوني آنها از قطر تصويري كه روي تشكيل ميدهند كوتاهتر است، از اينرو آنها را لنزهاي كوتاه نيز مينامند CCD (حتي اندازة ظاهريشان هم كوتاهتر از ساير لنزهاست). هر لنزي كه فاصلة كانوني آن از فاصلة كانوني لنز نرمال دوربين كمتر باشد، لنز وايد محسوب ميشود. ولي هرچه فاصلة كانوني لنز كوتاهتر شود، اعوجاج تصوير بيشتر ميشود. يعني تصوير اجسام، اغراقآميز و بهتر ميشود و فاصلة بين آنها نيز زيادتر از حد معمولي به چشم ميآيد؛ بهويژه اجسام پيشزمينة تصوير كه خيلي بيشتر دستخوش اين اعوجاج ميشوند. زاويه ميدان و وضوح لنزهاي وايد به مراتب بيشتر از ساير لنزهاست. در فضاهاي كوچك مانند اتاقها و در مكانهايي كه فاصلة سوژة مورد مراقبت از دوربين كم باشد و فضا عريض باشد يا بهعبارتي ما به زاوية ديد بازتر نياز داشته باشيم از لنزهاي وايد استفاده ميكنيم. اين نكته لازم به ذكر است كه هر چقدر فاصلة كانوني كمتر باشد، زاويه ديد بيشتر شده و نقاط كور اطراف دوربين كمتر ميشود و نيز برد دوربين كاهش يافته و نويز تصوير افزايش پيدا ميكند. بسته به كاربرد و محل نصب دوربين، فاصلة كانوني لنز انتخاب ميشود.

ج) لنزهاي تله

CCD لنز تله (بلند) لنزهايي هستند كه فاصلة كانوني آنها از قطر تصويري كه روي تشكيل ميدهند بلندتر است. بهعبارت ديگر هر لنزي كه فاصلة كانوني آن از فاصلة كانوني لنز نرمال دوربين بلندتر باشد، براي آن دوربين لنز تله محسوب ميشود. زاوية ميدان لنزهاي تله به مراتب كمتر از زاوية ميدان ساير لنزهاست؛ بهطوري كه گاهي فقط چند سانتيمتر از ميدان ديد جلوي دوربين در محدودة وضوح لنز قرار ميگيرد. اين ثبت ميكنند و از جسمي كه CCD لنزها فضاي بستهتري از صفحة فيلمبرداري را روي در فاصلة دورتري قرار دارد تصوير بزرگتري ارائه ميدهند. نكتة آخر در مورد لنزهاي تله اين است كه كنتراست تصويرهاي حاصل از اغلب اين لنزها، اندكي كمتر از لنزهاي نرمال است زماني كه فاصلة سوژه از دوربين مدار بسته زياد است و برد بيشتر از زاويه ديد اهميت بخش چهارم: سامانههاي مراقبت الكترونيكي دارد، از اين لنزها استفاده ميكنند.

د) لنزهاي زوم

لنزهاي زوم لنزهايي هستند كه فاصلة كانوني آنها متغير است. در ساختمان اين لنزها چندين گروه از عدسيهاي مختلف بهطور شناور بهكار رفته است كه اين تغيير فاصلة كانوني را امكانپذير ميسازد. لنزهاي زوم را با دو عدد كوتاهترين و بلندترين فاصلة كانوني آنها مشخص ميكنند. به اين ترتيب ملاحظه ميكنيد كه يك لنز زوم به تنهايي كار چندين لنز را انجام ميدهد. عدسيهاي لنزهاي زوم معمولاً از 10 تا 20 قسمت تشكيل شدهاند كه اين امر ممكن است باعث افت كيفيت تصوير فيلم شود. موارد ذکر شده در مورد همه دوربین های مدار بسته : دوربین صنعتی ، دوربین دام و دوربین اسپید دام ، دوربین سوزنی ، دوربین ip و.... یکسان می باشد .

مقالات در مورد دوربین مدار بسته